Regler for udlejning og Reklame skilte​

Regler for udlejning til fest og begivenheder af

"ikke sportslig karakter".

HIC modtager ofte henvendelser om udlejning af f.eks. lokalet i Hedehusene Ny Idrætspark til fødselsdage, konfirmation, reception o.l.

Skydebanen Klubhus

Lokalerne er skytteforeningernes egne lokaler. Vi kan derfor ikke blande os i hvordan de bruger disse lokaler. Brugen skal dog altid være ordentlig og ikke medføre væsentlig øgede omkostninger i vedligeholdelse udenfor (ekskl. bygninger).

Hedehusene Tennisanlæg Klubhus og udendørs opholdsareal

Der er tale om lokaler der er egnet til udlejning. - Både udenfor og indenfor evt. med tilhørende tennisbaner. Udlejning alene som festlokale er ikke muligt, og der henvises til festlokalerne på 1. sal i Hedehushallen. Tennisanlæg incl. Klubhus kan dog på kommercielle vilkår udlejes til et firmaarrangement, tennisdag for en forening etc. HIC kan udleje baner til alle på normal vis.

Hedehusene Idrætspark Klubhus og udendørs opholdsareal

Der er tale om lokaler der er egnet til udlejning. - Både udenfor og indenfor evt. med tilhørende græsbaner. HIC kan udleje baner til alle på normal vis. Udlejning alene som festlokale er ikke muligt, og der henvises til festlokalerne på 1. sal i Hedehushallen. Fodboldanlæg incl. klubhus og omklædningsrum kan dog på kommercielle vilkår udlejes til et firmaarrangement, privatpersoner o.l.

Hedehushallen Lokaler på 1. sal

Det er egnede lokaler, og de har altid været anvendt til festlokaler. Udlejning sker gennem forpagter af Cafeen, som iflg. Lejekontrakten har rådighed over lokalet fredag til søndag (de dage der ikke er dans).

Hedehushallen.

HIC kan udleje Hedehushallen til alle på normal vis.

Generelle regler for Reklameskilte / tavler m.v.

HIC skal godkende al skiltning på alle anlæg, bortset fra almindelig drift, opslagstavler etc. Dette uanset hvem der oppebærer indtægten herfra. Klubberne afholder selv udgifterne m/m på disse.

Hedehushallen

HIC sælger reklameskilte i hallen, da der er et mindre kommercielt marked for disse reklamer. (antal besøgende etc.)

Hedehusene Idrætspark

Klubberne kan sælge udendørs baneskilte o.l. – og kan beholde indtægten. Der er ikke et kommercielt marked, da indtægten stammer fra Sponsorer etc. Opsætning af skilte er også mulig på kunstgræsbanen.

Tennisanlæg

Klubberne kan sælge udendørs baneskilte o.l. – og kan beholde indtægten. Der er ikke et kommercielt marked, da indtægten stammer fra Sponsorer etc. Skydebanen Klubberne kan sælge udendørs baneskilte o.l. – og kan beholde indtægten. Der er ikke et kommercielt marked, da indtægten stammer fra Sponsorer etc

Der er vedtaget ensartede regler for hvordan HIC’s lokaler kan lejes. • Principperne er stort set ens, således at de er nemme at forholde sig til. • Det er ikke udlejning som festlokale, der er vores formål. • Det vurderes, at der ikke er et kommercielt grundlag for at leje festlokaler ud.

Vi vil ikke gå i konkurrence med andre udlejere, som er kommunalt finansieret. • Vi foretrækker at koncentrere os om udlejning til sporten, for ikke at komme i konflikt med tilgængelighed etc.

​​

Kontakt

Hedehushallen som er en del af HIC​
Charlottegårdsvej 4, 2640 Hedehusene

HIC@htk.dk


Telefonnummer: 43 35 28​
60

Vejviser: http://map.krak.dk/m/I2Q2L

For at se dette Googlemap skal du acceptere marketing cookies.

Administrer samtykke