Nedenstående gælder kun sportslige aktiviteter, herunder hundetræning og bueskydning.

Før skydning på flugtskydningsbanerne skal skydebanen lukkes op. Det vil sige, at alle tre skilte skal åbnes, og kugle/flag skal hejses.

Dette skal ske 30 minutter før skydetidens start for at sikre, at der ikke er private på området, når der skydes.

De indmeldte tidspunkter skal respekteres.

Der foregår ingen sportslige aktiviteter ud over de nævnte i skemaet, medmindre dette er meddelt og godkendt af HIC.

Aktiviteter i klubhuse undtaget.

" Foreningerne skal respektere hinandens træningsdage og ikke henlægge forstyrrende aktiviteter på disse dage.

- (Undervisning, trafik, jagthornsblæsning mv.)

- Det er den udøvende aktivitet der er i højsædet, og det er den aktivitet der har fået tildelt tid."

Vedligeholdelse af bygninger mv. skal ske uden for skydetid, medmindre der er enighed herom.

Overnatning uden tilladelse er ikke tilladt, heller ikke i husene.

" Det er vigtigt, at brugerne af skydebanen har et godt samarbejde og en ordentlig dialog med andre brugere af området,

herunder foreningerne imellem."

Kontakt

Hedehushallen som er en del af HIC​
Charlottegårdsvej 4, 2640 Hedehusene


Telefonnummer: 43 35 28​
60

Vejviser: http://map.krak.dk/m/I2Q2L